Ελατήρια Έλξεως, Πιέσεως, Στρέψεως.

 

Μελέτη πρωτοτύπων

Μικρές παραγγελίες 0.2 - 10.0mm

Μέσες & μεγάλες ποσότητες από 0.2 έως 6.0mm


Όπου χρειάζεται ελατήριο,
μπορούμε να προσφέρουμε
αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις.