25

Η Εταιρεία

 

Η Εταιρεία μας ξεκίνησε την πορεία της το 1958 από τον Χαρίδημο Κλειδή ως μικρή οικοτεχνία που προμήθευε κυρίως κατασκευαστές οικιακών συσκευών και τον τομέα ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Η δραστηριότητά της συνεχίζεται χωρίς διακοπή μέχρι σήμερα από τα παιδιά του και είναι πλέον έξοπλισμένη με σύγχρονα συμβατικά και CNC μηχανήματα περιέλιξης, κατεργασιών και ελέγχου ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες της εποχής.