Υπηρεσίες

 

Η εταιρεία μας δεν χρησιμοποιεί υλικά επιβλαβή για τον άνθρωπο, τα ζώα ή το περιβάλλον όπως κάδμιο ή εξασθενές χρώμιο και εφαρμόζει πλήρη ανακύκλωση των μεταλλικών ή άλλων αποβλήτων και υλικών συσκευασίας.